Xe lăn
Xe lăn điện cao cấp Vital

Xe lăn điện cao cấp Vital

Giá bán từ 25,000,000 đ
Xe lăn tay Harima W-HA-952LQC-46

Xe lăn tay Harima W-HA-952LQC-46

Giá bán từ 6,250,000 đ
Xe lăn tay W-HA-958LC-46

Xe lăn tay W-HA-958LC-46

Giá bán từ 7,598,000 đ
Xe lăn tay Harima W-HA-903LB

Xe lăn tay Harima W-HA-903LB

Giá bán từ 4,750,000 đ
Xe lăn Lucass X9B (X-9B)

Xe lăn Lucass X9B (X-9B)

Giá bán từ 1,150,000 đ
Xe lăn Harima W-HA-980LA-35

Xe lăn Harima W-HA-980LA-35

Giá bán từ 4,750,000 đ
Xe lăn tay Harima W-HA-950LBQ (LAQ)

Xe lăn tay Harima W-HA-950LBQ (LAQ)

Giá bán từ 5,350,000 đ
Bàn ăn trên xe lăn Lucass

Bàn ăn trên xe lăn Lucass

Giá bán từ 200,000 đ
Xe lăn tiêu chuẩn Lucass X75 (X75J)

Xe lăn tiêu chuẩn Lucass X75 (X75J)

Giá bán từ 1,038,000 đ
Xe lăn vải sọc caro Lucass X-97

Xe lăn vải sọc caro Lucass X-97

Giá bán từ 1,038,000 đ
Xe lăn dành cho du lịch W-HA-9001L

Xe lăn dành cho du lịch W-HA-9001L

Giá bán từ 1,800,000 đ
Xe lăn Lucass X97J

Xe lăn Lucass X97J

Giá bán từ 1,250,000 đ
Xe lăn có bô Lucass X8 (~S2-XK8)

Xe lăn có bô Lucass X8 (~S2-XK8)

Giá bán từ 1,425,000 đ
Xe lăn tiêu chuẩn Lucass X9 (XK9)

Xe lăn tiêu chuẩn Lucass X9 (XK9)

Giá bán từ 1,129,000 đ