Xe đẩy hàng
Xe đẩy dọn phòng HiClean HC170A

Xe đẩy dọn phòng HiClean HC170A

Giá bán từ 860,000 đ
Xe đẩy phục vụ hàng G-003-B

Xe đẩy phục vụ hàng G-003-B

Giá bán từ 3,650,000 đ
Xe đẩy dọn bàn HiClean HC161A

Xe đẩy dọn bàn HiClean HC161A

Giá bán từ 1,535,000 đ
Xe đẩy thức ăn bằng nhựa L-010

Xe đẩy thức ăn bằng nhựa L-010

Giá bán từ 1,520,000 đ
Xe đẩy 4 bánh Maxkiwi PT-0107

Xe đẩy 4 bánh Maxkiwi PT-0107

Giá bán từ 2,158,000 đ
Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FXWT-706

Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FXWT-706

Giá bán từ 1,525,000 đ
Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FXWT-707

Xe đẩy hàng 2 bánh Stanley FXWT-707

Giá bán từ 3,250,000 đ
Xe đẩy hàng Vietbin VB-DH02 - 450kg

Xe đẩy hàng Vietbin VB-DH02 - 450kg

Giá bán từ 1,200,000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Sumika T300

Xe đẩy hàng 4 bánh Sumika T300

Giá bán từ 990,000 đ
Xe đẩy hàng Feida FD300-A

Xe đẩy hàng Feida FD300-A

Giá bán từ 1,650,000 đ
Xe đẩy hàng 3 tầng Sumo HL-130D

Xe đẩy hàng 3 tầng Sumo HL-130D

Giá bán từ 3,960,000 đ