Vệ sinh công nghiệp
Quạt sấy thảm 3 cấp Camry BF533

Quạt sấy thảm 3 cấp Camry BF533

Giá bán từ 2,700,000 đ
Quạt sấy gió nóng MITSUTA EH- 15

Quạt sấy gió nóng MITSUTA EH- 15

Giá bán từ 10,375,000 đ
Máy sấy gió nóng FRED FR-U9/3

Máy sấy gió nóng FRED FR-U9/3

Giá bán từ 10,450,000 đ
Máy sấy gió nóng FRED FR-U22/3

Máy sấy gió nóng FRED FR-U22/3

Giá bán từ 14,200,000 đ
Máy sấy gió nóng FRED FR-U15/3

Máy sấy gió nóng FRED FR-U15/3

Giá bán từ 10,490,000 đ
Máy sấy gió nóng FRED FR-U30/3

Máy sấy gió nóng FRED FR-U30/3

Giá bán từ 12,200,000 đ
Máy sấy gió nóng Fred FR-C5/3

Máy sấy gió nóng Fred FR-C5/3

Giá bán từ 5,490,000 đ
Quạt sấy gió nóng MITSUTA EH-09

Quạt sấy gió nóng MITSUTA EH-09

Giá bán từ 5,900,000 đ
Máy sấy gió nóng Fred FR-C15/3

Máy sấy gió nóng Fred FR-C15/3

Giá bán từ 12,200,000 đ
Máy sấy gió nóng Fred FR-C30/3

Máy sấy gió nóng Fred FR-C30/3

Giá bán từ 12,200,000 đ
Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH- 30

Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH- 30

Giá bán từ 12,200,000 đ
Máy sấy gió nóng Fred FR-C9/3

Máy sấy gió nóng Fred FR-C9/3

Giá bán từ 7,000,000 đ
Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-05

Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-05

Giá bán từ 5,000,000 đ
Quạt sấy thảm Camry BF535

Quạt sấy thảm Camry BF535

Giá bán từ 2,700,000 đ
Máy sấy gió nóng FRED FR-C3/1

Máy sấy gió nóng FRED FR-C3/1

Giá bán từ 2,650,000 đ
Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-02

Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-02

Giá bán từ 1,250,000 đ
Quạt thổi thảm HiClean HC 535

Quạt thổi thảm HiClean HC 535

Giá bán từ 1,850,000 đ
Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-03

Quạt sấy gió nóng Mitsuta EH-03

Giá bán từ 1,850,000 đ
Máy thổi bụi Makute PB004

Máy thổi bụi Makute PB004

Giá bán từ 246,000 đ
Máy thổi bụi Maxpro MPPB600V

Máy thổi bụi Maxpro MPPB600V

Giá bán từ 356,000 đ
Máy thổi Makita UB1103 (600W)

Máy thổi Makita UB1103 (600W)

Giá bán từ 1,334,000 đ
Máy thổi đa năng Maruyama BL8200

Máy thổi đa năng Maruyama BL8200

Giá bán từ 7,800,000 đ
Máy thổi bụi Benyu BY7001

Máy thổi bụi Benyu BY7001

Giá bán từ 430,000 đ
Máy thổi khí Ken 8032E

Máy thổi khí Ken 8032E

Giá bán từ 590,000 đ
Máy thổi bụi Kenyo TG700

Máy thổi bụi Kenyo TG700

Giá bán từ 550,000 đ
Máy thổi bụi Dongcheng DQF25

Máy thổi bụi Dongcheng DQF25

Giá bán từ 558,000 đ
Máy thổi bụi Sencan 772803

Máy thổi bụi Sencan 772803

Giá bán từ 401,000 đ
Quạt thổi lò Deton ZYJD-100

Quạt thổi lò Deton ZYJD-100

Giá bán từ 1,120,000 đ