Vật tư phụ kiện
Băng mực Tepra 24mm

Băng mực Tepra 24mm

Giá bán từ 240,000 đ
Máy đọc thẻ từ Zebex ZM800ST

Máy đọc thẻ từ Zebex ZM800ST

Giá bán từ 1,650,000 đ
Giấy in hóa đơn K80 phi 38

Giấy in hóa đơn K80 phi 38

Giá bán từ 4,400 đ
Ribbon in mã vạch wax resin ATM200

Ribbon in mã vạch wax resin ATM200

Giá bán từ 160,000 đ
Băng mực Tepra 6mm

Băng mực Tepra 6mm

Giá bán từ 150,000 đ
Băng mực Tepra 18mm

Băng mực Tepra 18mm

Giá bán từ 230,000 đ
Decal PVC Vàng bạc 40x10x50m

Decal PVC Vàng bạc 40x10x50m

Giá bán từ 390,000 đ
Ribbon in mã vạch Wax Resin NWR230

Ribbon in mã vạch Wax Resin NWR230

Giá bán từ 135,000 đ
Ribbon in mã vạch Wax NW21

Ribbon in mã vạch Wax NW21

Giá bán từ 90,000 đ
Băng mực Tepra 12mm

Băng mực Tepra 12mm

Giá bán từ 185,000 đ
Giấy in hóa đơn K80 phi 30

Giấy in hóa đơn K80 phi 30

Giá bán từ 4,200 đ
Màn hình hiển thị giá APOS A8

Màn hình hiển thị giá APOS A8

Giá bán từ 890,000 đ