Thiết bị y tế - Sức khoẻ
Túi chườm đá Mueller 6621

Túi chườm đá Mueller 6621

Giá bán từ 290,000 đ
Máy trợ thính Imedicare IHA-E1

Máy trợ thính Imedicare IHA-E1

Giá bán từ 555,000 đ
Máy trợ thính Imedicare IHA-C1

Máy trợ thính Imedicare IHA-C1

Giá bán từ 289,000 đ
Xe lăn điện cao cấp Vital

Xe lăn điện cao cấp Vital

Giá bán từ 25,000,000 đ
Xe lăn tay Harima W-HA-952LQC-46

Xe lăn tay Harima W-HA-952LQC-46

Giá bán từ 6,250,000 đ
Xe lăn tay W-HA-958LC-46

Xe lăn tay W-HA-958LC-46

Giá bán từ 7,598,000 đ
Xe lăn tay Harima W-HA-903LB

Xe lăn tay Harima W-HA-903LB

Giá bán từ 4,750,000 đ