Thiết bị đo lường
Kính thiên văn Photon F90060

Kính thiên văn Photon F90060

Giá bán từ 3,190,000 đ
Kính thiên văn Photon F900114

Kính thiên văn Photon F900114

Giá bán từ 3,700,000 đ
Kính thiên văn Photon F90076

Kính thiên văn Photon F90076

Giá bán từ 4,900,000 đ
Kính thiên văn Photon 60F700TX

Kính thiên văn Photon 60F700TX

Giá bán từ 1,340,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-153

Kính hiển vi sinh học Optika B-153

Giá bán từ 4,630,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-159

Kính hiển vi sinh học Optika B-159

Giá bán từ 9,417,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-151

Kính hiển vi sinh học Optika B-151

Giá bán từ 5,450,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-292

Kính hiển vi sinh học Optika B-292

Giá bán từ 10,000,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B - 293

Kính hiển vi sinh học Optika B - 293

Giá bán từ 12,500,000 đ
Kinh hiển vi sinh học Optika B-193

Kinh hiển vi sinh học Optika B-193

Giá bán từ 10,000,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-191

Kính hiển vi sinh học Optika B-191

Giá bán từ 6,550,000 đ
Kính hiển vi sinh học Optika B-155

Kính hiển vi sinh học Optika B-155

Giá bán từ 6,550,000 đ
Máy đo ánh sáng TCVN-LM03

Máy đo ánh sáng TCVN-LM03

Giá bán từ 1,720,000 đ
Máy đo nồng độ PH CP-105

Máy đo nồng độ PH CP-105

Giá bán từ 6,500,000 đ
Máy đo ánh sáng TCVN-LM02

Máy đo ánh sáng TCVN-LM02

Giá bán từ 1,092,750 đ
Máy đo nồng độ PH TCVN-PH01

Máy đo nồng độ PH TCVN-PH01

Giá bán từ 1,250,000 đ
Máy đo chênh áp suất TCVN-DF01

Máy đo chênh áp suất TCVN-DF01

Giá bán từ 2,280,000 đ
Máy đo đa năng 5 in 1 TCVN-EM51

Máy đo đa năng 5 in 1 TCVN-EM51

Giá bán từ 4,510,000 đ