Phích - Bình giữ nhiệt
Phích pha trà 1 lít RD 1055 N1.E

Phích pha trà 1 lít RD 1055 N1.E

Giá bán từ 166,000 đ
Phích pha trà 1 lít RD 1055 TS

Phích pha trà 1 lít RD 1055 TS

Giá bán từ 125,000 đ
Phích pha trà 1 lít RD 1055 ST1.E

Phích pha trà 1 lít RD 1055 ST1.E

Giá bán từ 135,000 đ
Bình thủy điện Zojirushi CD-WBQ22

Bình thủy điện Zojirushi CD-WBQ22

Giá bán từ 1,950,000 đ