Máy làm mát
Tủ mát Darling DL-7000A - 630 lít

Tủ mát Darling DL-7000A - 630 lít

Giá bán từ 16,120,000 đ
Tủ mát 4 cánh Happys HWA-45CR

Tủ mát 4 cánh Happys HWA-45CR

Giá bán từ 20,900,000 đ
Tủ mát Panasonic SBC-P3DB (1545 lít)

Tủ mát Panasonic SBC-P3DB (1545 lít)

Giá bán từ 23,290,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

Giá bán từ 7,492,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-1520HP - 1.400 lít

Tủ mát Sanaky VH-1520HP - 1.400 lít

Giá bán từ 18,800,000 đ
Tủ mát Darling DL-5000A3 (Loại O1A)

Tủ mát Darling DL-5000A3 (Loại O1A)

Giá bán từ 9,490,000 đ
Tủ mát Sanaky Inverter VH-8009HP (700L)

Tủ mát Sanaky Inverter VH-8009HP (700L)

Giá bán từ 16,900,000 đ
Tủ mát Sanaky 340 lít VH-408KL

Tủ mát Sanaky 340 lít VH-408KL

Giá bán từ 6,970,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-358W (350L)

Tủ mát Sanaky VH-358W (350L)

Giá bán từ 5,800,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-408K 340 lít

Tủ mát Sanaky VH-408K 340 lít

Giá bán từ 6,200,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-408W - 340 lít

Tủ mát Sanaky VH-408W - 340 lít

Giá bán từ 7,210,000 đ
Tủ mát 4 cửa KIS-XD45R - 820 lít

Tủ mát 4 cửa KIS-XD45R - 820 lít

Giá bán từ 18,899,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít

Tủ mát Sanaky VH-359K 290 lít

Giá bán từ 7,190,000 đ
Tủ mát Darling DL4000A2 - 400 lít

Tủ mát Darling DL4000A2 - 400 lít

Giá bán từ 8,590,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-308KL (300 lít)

Tủ mát Sanaky VH-308KL (300 lít)

Giá bán từ 7,190,000 đ
 Tủ Mát SANAKY VH-1209HP (Loại O2A)

Tủ Mát SANAKY VH-1209HP (Loại O2A)

Giá bán từ 23,990,000 đ