Máy đo đường huyết
Máy đo đường huyết OGCare

Máy đo đường huyết OGCare

Giá bán từ 397,000 đ
Máy đo đường huyết Caresens N

Máy đo đường huyết Caresens N

Giá bán từ 498,000 đ
Máy đo đường huyết CareSens Dual

Máy đo đường huyết CareSens Dual

Giá bán từ 1,088,020 đ
Máy đo đường huyết EasyGluco

Máy đo đường huyết EasyGluco

Giá bán từ 255,000 đ