Máy chấm công
Nút ấn Exit MITA 2020

Nút ấn Exit MITA 2020

Giá bán từ 149,000 đ
Bát ZL Heute H281

Bát ZL Heute H281

Giá bán từ 746,000 đ
Khóa điện từ Heute H280

Khóa điện từ Heute H280

Giá bán từ 905,000 đ
Máy chấm công Hikvision DS-K1A802F-1

Máy chấm công Hikvision DS-K1A802F-1

Giá bán từ 1,880,000 đ
Máy chấm công MindMan M-200DB

Máy chấm công MindMan M-200DB

Giá bán từ 3,200,000 đ
Máy chấm công Aikyo A2200

Máy chấm công Aikyo A2200

Giá bán từ 2,910,000 đ
Máy chấm công vân tay Gigata 777

Máy chấm công vân tay Gigata 777

Giá bán từ 2,400,000 đ
Máy tuần tra Mita GS 9800E

Máy tuần tra Mita GS 9800E

Giá bán từ 3,200,000 đ
Máy chấm công ZKTeco MB200-ID

Máy chấm công ZKTeco MB200-ID

Giá bán từ 2,850,000 đ
Máy chấm công ZKTeco TT-U990-C-ID

Máy chấm công ZKTeco TT-U990-C-ID

Giá bán từ 2,500,000 đ
Máy chấm công Ronald Jack RJ1200

Máy chấm công Ronald Jack RJ1200

Giá bán từ 1,900,000 đ