Linh kiện điện tử
B562 TO92 TRANS PNP 1A 25V

B562 TO92 TRANS PNP 1A 25V

Giá bán từ 800 đ
LM324N

LM324N

Đã dừng bán
Khung xe kim loại 4 bánh Mecanum

Khung xe kim loại 4 bánh Mecanum

Giá bán từ 345,000 đ
Bó dây cắm test board 65 sợi

Bó dây cắm test board 65 sợi

Giá bán từ 17,000 đ
Đế ra chân micro usb

Đế ra chân micro usb

Giá bán từ 2,000 đ
Breadboard Jumper Wire Set

Breadboard Jumper Wire Set

Giá bán từ 40,000 đ
Đế ra chân mini USB-02 MINI-5P

Đế ra chân mini USB-02 MINI-5P

Giá bán từ 2,500 đ
Đế ra chân USB 2.0 4Pin

Đế ra chân USB 2.0 4Pin

Giá bán từ 2,500 đ
Đế ra chân USB2.0 USB-05

Đế ra chân USB2.0 USB-05

Giá bán từ 4,000 đ
PCB Ruler 15cm

PCB Ruler 15cm

Giá bán từ 22,900 đ
Kim test mạch P50-B1

Kim test mạch P50-B1

Giá bán từ 1,838 đ
TestBoard mini SYB-170

TestBoard mini SYB-170

Giá bán từ 4,000 đ
Phíp Đồng 1 mặt 10X20CM

Phíp Đồng 1 mặt 10X20CM

Giá bán từ 8,000 đ
Phíp Đồng 1 mặt 8X12CM

Phíp Đồng 1 mặt 8X12CM

Giá bán từ 6,000 đ
Phíp Đồng 1 mặt A4 (20X30CM)

Phíp Đồng 1 mặt A4 (20X30CM)

Giá bán từ 20,000 đ
Board đồng đục lỗ 1812

Board đồng đục lỗ 1812

Giá bán từ 6,000 đ
PCB 2x8cm 2 mặt phủ xanh

PCB 2x8cm 2 mặt phủ xanh

Giá bán từ 3,300 đ
PCB 8x12cm phủ xanh

PCB 8x12cm phủ xanh

Giá bán từ 14,000 đ
PCB 20x30cm phủ xanh

PCB 20x30cm phủ xanh

Giá bán từ 79,000 đ
PCB 15x20cm phủ xanh

PCB 15x20cm phủ xanh

Giá bán từ 50,000 đ
PCB 7x9cm phủ xanh

PCB 7x9cm phủ xanh

Giá bán từ 12,000 đ
PCB ESP12F12E/ESP32 5X7

PCB ESP12F12E/ESP32 5X7

Giá bán từ 25,300 đ
Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm

Breadboard SYB-500 240*200*8.5mm

Giá bán từ 120,000 đ