Dụng cụ điện
Máy phát điện Honda EC 2500CX

Máy phát điện Honda EC 2500CX

Giá bán từ 4,200,000 đ
Máy phát điện Dewoo DW-3000E

Máy phát điện Dewoo DW-3000E

Giá bán từ 4,900,000 đ
Máy phun sương Hawin A70

Máy phun sương Hawin A70

Giá bán từ 555,000 đ
Máy uốn đai GF32-3kw/380V

Máy uốn đai GF32-3kw/380V

Giá bán từ 11,300,000 đ
Máy uốn sắt 1 pha Seoul SUB 35D

Máy uốn sắt 1 pha Seoul SUB 35D

Giá bán từ 150,000,000 đ
Máy uốn sắt 1 pha Seoul SUB-35

Máy uốn sắt 1 pha Seoul SUB-35

Giá bán từ 62,500,000 đ
Chân đế máy cân mực Hyundai

Chân đế máy cân mực Hyundai

Giá bán từ 125,000 đ
Dây đầm rung Arwa AW135 1.2m

Dây đầm rung Arwa AW135 1.2m

Giá bán từ 280,000 đ
Dây đầm rung Arwa AW650 (6m)

Dây đầm rung Arwa AW650 (6m)

Giá bán từ 680,000 đ
Máy đầm rung Arwa AW-150V

Máy đầm rung Arwa AW-150V

Giá bán từ 880,000 đ
Máy đầm cóc chạy điện HCD110

Máy đầm cóc chạy điện HCD110

Giá bán từ 5,000,000 đ
Máy trộn sơn Oshima MTS 1300

Máy trộn sơn Oshima MTS 1300

Giá bán từ 1,500,000 đ
Ổn áp 1 pha Lioa 15KVA SH 15000

Ổn áp 1 pha Lioa 15KVA SH 15000

Giá bán từ 6,340,000 đ
Ổn áp 1 pha Lioa 5KVA DRI 5000

Ổn áp 1 pha Lioa 5KVA DRI 5000

Giá bán từ 1,850,000 đ
Biến thế Robot 400VA Classy

Biến thế Robot 400VA Classy

Giá bán từ 344,000 đ
Ổn áp 1 pha Lioa 20KVA SH 20000

Ổn áp 1 pha Lioa 20KVA SH 20000

Giá bán từ 7,500,000 đ
Ổn áp 1 pha Lioa 2KVA SH 2000II

Ổn áp 1 pha Lioa 2KVA SH 2000II

Giá bán từ 1,600,000 đ
Ổn áp 1 pha Lioa 5KVA SH 5000II

Ổn áp 1 pha Lioa 5KVA SH 5000II

Giá bán từ 2,000,000 đ
Máy bắn đinh T Jitool BN16 64

Máy bắn đinh T Jitool BN16 64

Giá bán từ 2,106,000 đ