Điện lạnh
Tủ Đông ALASKA BD-400 (Loại O2B-N)

Tủ Đông ALASKA BD-400 (Loại O2B-N)

Giá bán từ 4,290,000 đ
Tủ mát Darling DL-7000A - 630 lít

Tủ mát Darling DL-7000A - 630 lít

Giá bán từ 16,120,000 đ
Tủ mát 4 cánh Happys HWA-45CR

Tủ mát 4 cánh Happys HWA-45CR

Giá bán từ 20,900,000 đ
Tủ mát Panasonic SBC-P3DB (1545 lít)

Tủ mát Panasonic SBC-P3DB (1545 lít)

Giá bán từ 23,290,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

Tủ mát Sanaky VH-408WL 400 lít

Giá bán từ 7,492,000 đ
Tủ mát Sanaky VH-1520HP - 1.400 lít

Tủ mát Sanaky VH-1520HP - 1.400 lít

Giá bán từ 18,800,000 đ
Tủ mát Darling DL-5000A3 (Loại O1A)

Tủ mát Darling DL-5000A3 (Loại O1A)

Giá bán từ 9,490,000 đ
Dmax ZLF-2804RC

Dmax ZLF-2804RC

Giá bán từ 4,760,000 đ
Puwa AC-38AR

Puwa AC-38AR

Đã dừng bán
Clari FL-926-2

Clari FL-926-2

Giá bán từ 4,590,000 đ
Rapido 3000D

Rapido 3000D

Giá bán từ 1,390,000 đ
Daikiosan DKA-03500C

Daikiosan DKA-03500C

Giá bán từ 3,119,000 đ
Daikiosan DKA-04500A

Daikiosan DKA-04500A

Giá bán từ 2,769,000 đ