Đầu ghi hình KST
Đầu ghi Hikvision iDS-7208HQHI-M1/S

Đầu ghi Hikvision iDS-7208HQHI-M1/S

Giá bán từ 1,680,000 đ
Đầu ghi Hikvision iDS-7204HQHI-M1/S

Đầu ghi Hikvision iDS-7204HQHI-M1/S

Giá bán từ 1,478,000 đ
Đầu ghi Hikvision iDS-7216HQHI-M1/S

Đầu ghi Hikvision iDS-7216HQHI-M1/S

Giá bán từ 3,000,000 đ
Đầu ghi Hikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

Đầu ghi Hikvision iDS-7208HQHI-K2/4S

Giá bán từ 2,700,000 đ
Đầu ghi Vantech VP - 860NVR

Đầu ghi Vantech VP - 860NVR

Giá bán từ 950,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/M

Giá bán từ 1,180,000 đ
Đầu ghi Dahua 4 kênh DH-XVR5804HS-X

Đầu ghi Dahua 4 kênh DH-XVR5804HS-X

Giá bán từ 1,350,000 đ
Đầu ghi Vantech VPH-N4004HR-N

Đầu ghi Vantech VPH-N4004HR-N

Giá bán từ 1,056,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-7104NI-Q1/4P/M

Đầu ghi HikVision DS-7104NI-Q1/4P/M

Giá bán từ 1,874,500 đ
Đầu ghi Vantech VPH-N4404/4P

Đầu ghi Vantech VPH-N4404/4P

Giá bán từ 2,200,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-7104NI-Q1/M

Đầu ghi HikVision DS-7104NI-Q1/M

Giá bán từ 970,000 đ
Đầu ghi Vantech VP-468H265

Đầu ghi Vantech VP-468H265

Giá bán từ 1,668,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/8P

Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/8P

Giá bán từ 2,327,000 đ
Đầu ghi Vantech VP-1668N H265

Đầu ghi Vantech VP-1668N H265

Giá bán từ 1,750,000 đ
Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB

Đầu ghi hình Uniview NVR301-08LB

Giá bán từ 1,750,000 đ
Đầu ghi Hilook DVR-216Q-K2

Đầu ghi Hilook DVR-216Q-K2

Giá bán từ 8,346,000 đ
Đầu ghi Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Đầu ghi Hikvision DS-7204HQHI-K1(S)

Giá bán từ 1,414,500 đ
Đầu ghi 8 kênh Vantech VP-868H265

Đầu ghi 8 kênh Vantech VP-868H265

Giá bán từ 3,900,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/8P/M

Đầu ghi HikVision DS-7108NI-Q1/8P/M

Giá bán từ 2,200,000 đ
Đầu ghi HikVision DS-9632NI-I8

Đầu ghi HikVision DS-9632NI-I8

Giá bán từ 18,833,000 đ