Chăm sóc răng miệng
Đầu tăm vệ sinh nướu PT-136

Đầu tăm vệ sinh nướu PT-136

Giá bán từ 100,000 đ
Đầu tăm thông dụng ST-136

Đầu tăm thông dụng ST-136

Giá bán từ 100,000 đ
Đầu tăm vệ sinh lưỡi TC-136

Đầu tăm vệ sinh lưỡi TC-136

Giá bán từ 100,000 đ
Máy tăm nước WaterPik Nano WP 250

Máy tăm nước WaterPik Nano WP 250

Giá bán từ 2,300,000 đ
Máy tăm nước Maxcare Max456L

Máy tăm nước Maxcare Max456L

Giá bán từ 1,180,000 đ
Máy tăm nước B.Well Swiss WI-922

Máy tăm nước B.Well Swiss WI-922

Giá bán từ 1,479,000 đ
Đầu xịt máy tăm nước DCTF

Đầu xịt máy tăm nước DCTF

Giá bán từ 110,000 đ
Đầu xịt máy tăm nước DCIT

Đầu xịt máy tăm nước DCIT

Giá bán từ 110,000 đ
Tăm nước WaterPik Plus WP-450

Tăm nước WaterPik Plus WP-450

Giá bán từ 1,850,000 đ
Tăm nước WaterPik Ultra WP-100

Tăm nước WaterPik Ultra WP-100

Giá bán từ 1,999,000 đ
Máy tăm nước B.Well Swiss WI-912

Máy tăm nước B.Well Swiss WI-912

Giá bán từ 1,539,000 đ
Máy tăm nước Mocato M805

Máy tăm nước Mocato M805

Giá bán từ 830,000 đ