Bộ lưu điện UPS
UPS Riello SEP 2200 A3 (2200VA/1980W)

UPS Riello SEP 2200 A3 (2200VA/1980W)

Giá bán từ 14,200,000 đ
UPS Santak Online 1KVA_(C1KR) RackMount

UPS Santak Online 1KVA_(C1KR) RackMount

Giá bán từ 9,500,000 đ
UPS Riello SEP 3000 A5 (3000VA/2700W)

UPS Riello SEP 3000 A5 (3000VA/2700W)

Giá bán từ 17,900,000 đ
UPS Santak Online C6K Rack

UPS Santak Online C6K Rack

Giá bán từ 40,990,000 đ
UPS Riello SPH 10 (10000VA/9000W)

UPS Riello SPH 10 (10000VA/9000W)

Giá bán từ 51,500,000 đ
UPS Riello NPW 1000 (1000VA/600W)

UPS Riello NPW 1000 (1000VA/600W)

Giá bán từ 1,990,000 đ
UPS Riello SDH 2200 A3 (2200VA/1980W)

UPS Riello SDH 2200 A3 (2200VA/1980W)

Giá bán từ 14,550,000 đ
UPS Riello NPW 1500 (1500VA/900W)

UPS Riello NPW 1500 (1500VA/900W)

Giá bán từ 3,850,000 đ
UPS Riello SDH 3000 A5 (3000VA/2700W)

UPS Riello SDH 3000 A5 (3000VA/2700W)

Giá bán từ 17,900,000 đ
UPS Riello NPW 2000 (2000VA/1200W)

UPS Riello NPW 2000 (2000VA/1200W)

Giá bán từ 4,450,000 đ
UPS Riello SPM 6 (6000VA/5400W)

UPS Riello SPM 6 (6000VA/5400W)

Giá bán từ 41,889,000 đ
UPS Riello SEP 1000 A3 (1000VA/900W)

UPS Riello SEP 1000 A3 (1000VA/900W)

Giá bán từ 7,600,000 đ
UPS Riello SDL 6000 A4 (6000VA/5400W)

UPS Riello SDL 6000 A4 (6000VA/5400W)

Giá bán từ 49,500,000 đ
UPS Riello SDU 5000 (5000VA/5000W)

UPS Riello SDU 5000 (5000VA/5000W)

Giá bán từ 43,900,000 đ
UPS Riello SDL 10000 A5 (10000VA/9000W)

UPS Riello SDL 10000 A5 (10000VA/9000W)

Giá bán từ 69,500,000 đ
UPS Riello SDU 6000 (6000VA/6000W)

UPS Riello SDU 6000 (6000VA/6000W)

Giá bán từ 52,900,000 đ
UPS Riello PRP 650 A3 (650VA/360W)

UPS Riello PRP 650 A3 (650VA/360W)

Giá bán từ 989,000 đ
UPS Riello SDU 8000 (8000VA/8000W)

UPS Riello SDU 8000 (8000VA/8000W)

Giá bán từ 68,500,000 đ
UPS Riello SDU 10000 (10000VA/10000W)

UPS Riello SDU 10000 (10000VA/10000W)

Giá bán từ 69,500,000 đ
UPS Santak C1KS (1KVA / 0.9KW)

UPS Santak C1KS (1KVA / 0.9KW)

Giá bán từ 6,900,000 đ
UPS Upselec 1000VA 

UPS Upselec 1000VA 

Giá bán từ 1,830,000 đ